BIOPHYLAXIS
Ποιά είναι η διαδικασία λήψης και μεταφοράς στην Biophylaxis;
Πότε και πως πρέπει να γίνει η συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;
Η συλλογή του αίματος γίνεται από τον μαιευτήρα-γυναικολόγο ή την μαία μετά το τέλος του τοκετού. Όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λήψη βρίσκονται μέσα στην Ειδική Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας Συσκευασία (Kit) της Biophylaxis. Η Biophylaxis θα φροντίσει ώστε ο ιατρός σας να ενημερωθεί έγκαιρα από επιστημονικό συνεργάτη της εταιρείας σχετικά με την διαδικασία συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Υπάρχει κάποια διαφορά στην περίπτωση καισαρικής τομής όσον αφορά στην διαδικασία της συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος;
Η διαδικασία λήψης δεν διαφοροποιείται από εκείνη του φυσιολογικού τοκετού.

Μπορεί να γίνει η λήψη ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην περίπτωση που αποκολληθεί πρόωρα ο πλακούντας;
Σε περίπτωση που ο πλακούντας αποκολληθεί πρόωρα, μπορεί να γίνει λήψη κανονικά με την μόνη διαφορά πως θα πρέπει να ωθείται το αίμα προς τον ομφάλιο λώρο. Ο ιατρός σας γνωρίζει την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει.

Υπάρχουν κίνδυνοι στην διαδικασία συλλογής του δείγματος;
Η διαδικασία λήψης ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι ακίνδυνη και ανώδυνη τόσο για την μητέρα όσο και για το νεογέννητο παιδί της. Ο ιατρός σας, όμως, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχει σαν πρώτο του μέλημα την ασφάλεια της μητέρας και του νεογνού.

Ποιά είναι η ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος που θα πρέπει να συλλέξει ο ιατρός;
Ο ιατρός σας θα κάνει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να συλλέξει όσο περισσότερο αίμα μπορεί. Γενικά, όσο μεγαλύτερη ποσότητα αίματος συλλεχθεί τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να βρεθεί ικανοποιητικός αριθμός βλαστικών κυττάρων. Η ελάχιστη ποσότητα αίματος που ζητάει η Biophylaxis είναι 80 ml. Εντούτοις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει πάντα πιθανότητα να συλλεχθεί η απαραίτητη ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος αλλά να μην βρεθεί ικανοποιητική 4 ποσότητα βλαστικών κυττάρων για να φυλαχθεί. Αυτό οφείλεται κυρίως σε εκ φύσεως χαμηλή περιεκτικότητα βλαστικών κυττάρων στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα ή και σε ανατομικές δυσκολίες όπως ατροφικός πλακούντας, μικρού μήκους ομφάλιος λώρος, κ.ά.

Γιατί πρέπει να γίνει απαραίτητα λήψη αίματος και της μητέρας;
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις σε αίμα που συλλέγεται από τη μητέρα το πολύ σε διάστημα 7 ημερών πριν ή μετά τον τοκετό. Η καλύτερη και ασφαλέστερη (για τον αποκλεισμό οποιασδήποτε αμφιβολίας πιθανής μόλυνσης της μητέρας) μέθοδος για την λήψη του δείγματος αίματος της μητέρας είναι την ίδια την ώρα του τοκετού. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν στους παρακάτω ιούς:
  • Ηπατίτιδα Β
  • Ηπατίτιδα C
  • Κυτταρομεγαλοϊός
  • Σύφιλη (VDRL)
  • HIV I & II
  • Ανθρώπινος Λεμφοτροπικός Ιός (HTLV I & II)
Η Biophylaxis, προκειμένου να παράσχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, έχει αναθέσει τις παραπάνω εργαστηριακές εξετάσεις σε ανεξάρτητο Πιστοποιημένο εργαστήριο.

Γιατί πρέπει να συμπληρώνεται και το Ιατρικό Ιστορικό;
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού ώστε να εντοπίζονται τα δείγματα υψηλού κινδύνου για μολύνσεις από ιούς. Επιπλέον, σε περίπτωση που χρειασθούν τα βλαστικά κύτταρα για να χρησιμοποιηθούν σε κάποια μεταμόσχευση, το ιατρικό ιστορικό μαζί με τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα δίνουν στους θεράποντες ιατρούς την πλέον ολοκληρωμένη εικόνα για τα βλαστικά κύτταρα.

Σε τι συνθήκες πρέπει να διατηρηθεί το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος μέχρι να παραληφθεί από τα εργαστήρια;
Παρόλο που οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Biophylaxis βρίσκονται στην Ελλάδα και το δείγμα δεν υπόκειται σε χρονοβόρες μεταφορές στο εξωτερικό, η Biophylaxis, έχει μεριμνήσει ώστε η Ειδική Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας Συσκευασία (Κit) που παρέχει να είναι κατασκευασμένη και Πιστοποιημένη σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες για μεταφορά βιολογικού υλικού των ΟΗΕ και ΙΑΤΑ ώστε να εξασφαλίζεται πως το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος θα διατηρείται στις επιτρεπτές θερμοκρασίες για τουλάχιστον 48 ώρες.

Η συσκευασία πρέπει πάντα να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, πάντα εκτός ψυγείου και κατά προτίμηση σε δροσερό και σκιερό σημείο. Εάν το δείγμα υποστεί απότομη μεταβολή στην θερμοκρασία, για παράδειγμα να μπει σε ψυγείο και μετά να βγεί, υπάρχει ο κίνδυνος το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος να αλλοιωθεί.

Με ποιό τρόπο μεταφέρεται το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος στα εργαστήρια;
Η Biophylaxis, προκειμένου να διασφαλίσει πως η μεταφορά του βιολογικού αυτού δείγματος από το μαιευτήριο προς τα εργαστήρια θα γίνει σε χρόνους και υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα επιτυχημένης απομόνωσης και φύλαξης των βλαστικών κυττάρων, συνεργάζεται με ταχυμεταφορείς πιστοποιημένους για την μεταφορά βιολογικών υλικών. Η παραλαβή γίνεται καθημερινά από όλα τα μαιευτήρια σε όλη την επικράτεια σε ώρες που υποδεικνύει η Biophylaxis. Είναι ευθύνη των γονέων να ειδοποιήσουν την Biophylaxis πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης ομφαλοπλακουντιακού αίματος, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια και έγκαιρα το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος στα εργαστήρια.